Kto sme

Naše motto

„Bola by som rada, keby každý pochopil jednu vec - a to, že sa môže spoliehať iba sám na seba, že je plne zodpovedný za svoju osobu a že so svojím organizmom musí nakladať ako s akýmkoľvek iným druhom bohatstva.“".

Dr. Catherine KOUSMINE

Nutričná medicína a jej stav u nás

nutergia-laboratore

Liečba stravou nemá v krajinách Strednej a Východnej Európy hlbšiu tradíciu a to i napriek skutočnosti, že zakladateľka liečby stravou sa narodila v Rusku (dr.Catherine Kousmine 1904 - 1992).

Za skutočne vedeckú obhajobu množstva jej experimentálne zistených a opakovane overených poznatkov vďačíme nositeľovi Nobelovej ceny a autorovi označenia „orthomolekulárny*“ Linus Carl Paulingovi (1991-1994) a dr. Jeanovi Seignaletovi (1936 -2003), ktorý priniesol jednoznačné dôkazy o vplyve stravovania na vznik a priebeh celého radu chronických, inak poväčšine ťažko liečiteľných ochorení.

Z hľadiska nutričnej a mikronutričnej medicíny charakterizuje súčasnú situáciu v stredoeurópskom regióne problematická kvalita priemyselne vyrábaných potravín, zaplavenie trhu úplne neúčinnými, z hľadiska zloženia a dávkovania nezmyselnými a z hľadiska kvality bezcennými výživovými doplnkami, neexistencia koncepčnej zdravotnej politiky, ktorá by dokázala v oblasti prevencie definovať rolu kvalitného stravovania a postarala sa o jeho rozvoj a v neposlednom rade úplná nevzdelanosť zdravotníckych profesionálov v oblasti nutričnej medicíny, ktorí nemôžu pacientom nič poradiť, pretože ich stravovacie návyky (a ochorenia, ktorými trpia) sú totožné.

A tak sme i na Slovensku naďalej svedkami alarmujúceho paradoxu, keď si občania dávajú väčší pozor na to, čo lejú do nádrže svojho auta, ako to, čo si vkladajú do vlastných úst a keď im lekári nie sú schopní kompetentne vysvetliť, ako by mali zmeniť stravovacie návyky a prečo, s cieľom zbaviť sa už existujúcich ťažkostí a predísť tým, ktoré ich môžu ohrozovať v budúcnosti.

Zvyšujúci sa záujem o biopotraviny môže byť aj u nás prvým krôčikom k objaveniu aktívnej bunkovej výživy, v ktorej chceme byť v našej krajine priekopníkmi.

*slovom „orthomolekulárny“ označoval Pauling molekuly telu vlastné a úplne asimilovateľné, na rozdiel od syntetických (napríklad liečiv), ktorým prisudzoval iba paliatívny efekt

Situácia v Západnej Európe

Aj preto neprekvapí, prečo sa tzv.orthomolekulárna medicína dnes šíri hlavne v krajinách všeobecne známych s dôrazom na kvalitu potravín a stravovania.

Mnoho stáročí bola v Európe za najzdravšiu považovaná populácia okolo Stredozemného mora, čo sa dávalo do súvislosti s optimálnym zložením, kvalitou a kvantitou konzumovaných potravín.

Či došlo v týchto oblastiach v posledných desaťročiach k výraznému zhoršeniu tohto pozitívneho stavu, stali sa logicky predmetom analýzy aj zmeny v oblasti kvality a skladby potravín, respektíve stravovacích návykov, ku ktorým v posledných dekádach prišlo.

Nutergie Laboratore

Od deväťdesiatych rokoch minulého storočia sa začali najmä vo Francúzsku objavovať prvé laboratória zaoberajúce sa produkciou kvalitných výživových doplnkov zapadajúcich do kontextu aktívnej bunkovej výživy (tzv. mikronutričnej medicíny), ktorá vychádza z predpokladu, že zloženie priemyselne vyrábaných potravín už de facto nemôže organizmu zaistiť prísun všetkých potrebných živín a pokiaľ áno, tak nie v potrebných množstvách.

V poslednom desaťročí sme tak v západnej Európe svedkami búrlivého rozvoja mikronutričnej medicíny ako odboru, ktorý „indikuje“ živiny nie na základe povrchného a intuitívneho dojmu, že „človek by mal užívať nejaké vitamíny“, ale na základe veľmi detailných znalostí bunkovej biochémie a patofyziológie, ako aj orthomolekulárnej farmakológie.

Vznikajú asociácie nutričných terapeutov, etabluje sa vzdelávanie na lekárskych fakultách, vytvára sa protitlak na agroalimentárnu a farmakologickú lobby, ktorá nemilosrdne dusí akýkoľvek pokus byť len o formuláciu odlišného názoru a donekonečna prezentuje priemyselne vyrábané či geneticky modifikované potraviny za „zdraviu prospešné a úplne neškodné“, ako aj potláčanie príznakov chemickými liekmi, vydáva za kauzálnu a jedinú akceptovateľnú a lege artis formu liečby.

Skutočným motorom rozvoja nutriterapie vo Francúzsku a Španielsku je osobnosť zakladateľa Laboratoires Nutergia, dr.Claude Lagard, ktorý začal so šírením orthomolekulárnej medicíny na Slovensku od roku 2006 (v Čechách už v roku 1993). Ako správny vizionár preskočil niekoľko 15-20 rokov, lebo až dnes sme aj u nás svedkami zvyšujúceho sa záujmu o nutriterapiu, ktorý podporia aj tieto webové stránky.

Laboratoires NUTERGIA

Tieto laboratória, špecializované na oblasť nutriterapie, sídlia v meste Capdenac (Aveyron) v strednej časti Francúzska. V roku 1989 boli založené dr. Claudom Lagardom, diplomovaným farmaceutom a biológom.

Postupom doby sa vyprofilovali na európskeho lídra na poli bionutričnej medicíny a obohatili farmaceutický trh radom originálnych prípravkov o vysokej kvalite, zapadajúcich do konceptov aktívnej bunkovej výživy.

Sedem zásad každodennej činnosti Laboratórii NUTERGIA

 1. Kvalita
  Nutergia je nositeľom certifikátu ISO 9001 a pracuje výhradne s najkvalitnejšími surovinami, ktoré spĺňajú tieto kritéria:
  • Používané rastlinné oleje sú zásadne z prvého lisovania za studena
  • Používané rastlinné drogy pochádzajú z ekologického hospodárstva (ak sú pestované) alebo sú divoko rastúce
  • Všetky suroviny sú GMO free (neobsahujú geneticky modifikované vstupy))
  • Kapsule sú vyrábané zo želatíny z rýb
  • Pri každej šarži je celý výrobný proces presne monitorovaný a všetky dáta spätne dohliadateľné (nutrivigilance) oddelením kontroly kvality
  • Niektoré prípravky sú nositeľom atestu od nezávislých organizácii (Nadácia Kousmine)
 2. Účinnosť
  • Zloženie prípravkov navrhuje lekársky tím na základe najnovších vedeckých poznatkov o výžive
  • Účinnosť je klinicky každodenne preverovaná cca 5 000 aktívnymi terapeutmi vo Francúzsku, Belgicku, Švajčiarsku, Španielsku a v ďalších krajinách, kde sú Laboratoria Nutergia aktívne
  • Niektoré prípravky sú predmetom prebiehajúcich klinických štúdií zameraných na objektivizáciu ich účinnosti
 3. Inovácia
 4. Nutergia prichádza na pole nutričnej medicíny neustále s inováciami:
  • Vytvorenie konceptu Aktívnej bunkovej výživy, ktorý predstavuje úplne nový prístup k prevencii a liečbe
  • Vytvorenie analytického programu IoMET® (Ionic Mineral Enzymo Therapy), ktorý umožňuje stanoviť individuálny bionutričný profil a navrhnúť adekvátnu a cielenú korekciu
  • Definovanie synergicky pôsobiacich zložiek prípravkov s obsahom účinných látok vo fyziologických množstvách, z nich sa niektoré stali predmetom patentovanej ochrany
 5. Individualizácia
  • Najmä vďaka analytickému programu IoMET® má terapeut možnosť individualizovať liečebnú stratégiu tak, aby bol jej efekt u konkrétneho pacienta čo najväčší
 6. Poradenstvo - vzdelávanie
  • Klientom a záujemcom nepretržite poskytujeme poradenstvo (e-mailom, telefonicky)
  • Pre záujemcov o nutričnú medicínu organizujeme vzdelávacie semináre na zaujímavé témy
  • Vydávame ekologický internetový bulletin C.I.B.( Celulárny Internetový Bulletin), venovaný vybratým kapitolám z nutričnej medicíny
 7. Rešpekt k životnému prostrediu
  • Používanie recyklovateľných obalov
  • Napojenie laboratórií na veterné zdroje elektrickej energie, používanie automobilov s hybridným pohonom (produkujú o tonu menej emisii CO2 na 20.000 najazdených km v porovnaní s klasickými motormi)
  • Dôsledné triedenie odpadov
  • Výrazné obmedzenie produkcie propagačných a ďalších odpadových materiálov, pričom naše plastové reklamné tašky sú vyrobené z geneticky nemodifikovanej kukurice a sú 100% biodegradovateľné
 8. Pružná zásielková služba
  • Objednávky prijaté do 12.00 hodiny sú spracované ešte v ten istý pracovný deň, aby klient obdržal výrobky do 48 hodín od objednania