Dotazník

Bionutričný profil IoMET®

K stanoveniu terénu v nerovnováhe slúži v klinickej praxi najspoľahlivejšie expertný program IoMET® (Ionic Mineral Enzymo Therapy) vypracovaný tímom expertov dr.Lagarda.

Rozborom stravovacích návykov na základe vyplneného dotazníka, je schopný s obdivuhodnou presnosťou určiť nielen typ biologického terénu v nerovnováhe, ale tiež „uhádnuť" akými zdravotnými ťažkosťami pacient dlhodobo trpí.

Podľa získaných výsledkov terapeut navrhuje korekciu za použitia trojmesačnej kúry zodpovedajúcich nutrientov, zmeny stravovacích návykov a životného štýlu.

Výsledky budú poslané späť vášmu terapeutovi, ktorý ich vyhodnotí a v prípade potreby upraví navrhnutý terapeutický bionutričný postup.

Poznámka: Dotazník a jeho interpretácia bola pripravená na základe vedecky overených dát. Formulácia otázok v dotazníku je zámerne jednoduchá, s cieľom zabezpečiť úplnú zrozumiteľnosť pre každého.

Osobné údaje

Vaše stravovacie návyky

Políčko pri každej odpovedi zaškrtnite, pokiaľ je Vaša odpoveď ÁNO. V prípade pochybností nezaškrtávajte.

Váš zovňajšok a vaše životné prostredie

Vaše trávenie

Vaše ťažkosti

Otázky týkajúce sa iba žien

Otázky týkajúce sa iba mužov

Otázky týkajúce sa iba detí

Doplnkový dotazník (nutné vyplniť)