Výhody analytického programu IOMET

grafIOMET - Ionic Mineral Enzymo Therapy:

Na základe rozboru stravovacieho dotazníka určí terapeut typ vášho bunkového terénu, ktorý je v nerovnováhe a aj spôsob úpravy. Zmenou jedálnička a užívaním vhodne odporúčaných výživových doplnkov priamo na mieru, je možné dosiahnuť zlepšenie zdravotných ťažkostí. Užívaním výživových doplnkov navyše nie je náhodné, ale na vedeckom základe.

Tím expertov dr. Claude Lagarda, zakladateľa francúzskych Laboratórií NUTERGIA, vypracoval analytický program, ktorý – na základe rozboru stravovacích návykov – dokáže s veľmi pozoruhodnou presnosťou určiť tzv. bionutričný profil, inými slovami typ metabolického terénu, ktorý je v nerovnováhe a charakter nadväzujúcich klinických ťažkostí („chorôb"), vznikajúcich v dôsledku dlhodobo nesprávnych stravovacích návykov (presnejšie povedané zlozvykov).

Presnosť, s akou dokáže určiť druh zdravotných ťažkostí klientov, len z rozboru toho, čo konzumujú a z ich životného štýlu, je skutočne obdivuhodná a v mnohých prípadoch spoľahlivo nahrádza laboratórne testy krvi či moču.

Skúsený terapeut dotazník vyhodnotí („popíše") a navrhne optimálne riešenie.

AKO NA TO?

Ak máte záujem o stanoveniu vášho bionutričného profilu, postup je nasledujúci:

  1. vyplňte on-line dotazník IOMET. Pravdivo odpovedzte na otázky týkajúce sa stravovacích návykov, problémov a zdravotných ťažkostí. Je dôležité nič nevynechať, nebojte sa, nikto sa na vás za nezdravý jedálniček nebude hnevať. Naopak, pokiaľ spoločne nájdeme problém, môžeme s ním neskôr pracovať a vylepšiť skladbu stravy a zmierniť tak zdravotné ťažkosti.
  2. po zhodnotení výsledkov vám odporúčime konkrétnu zmenu stravovacích návykov
  3. zostavíme nutričnú kúru presne "na mieru" zameranú na korekciu vašich zdravotných problémov za použitia vhodných výživových doplnkov. Prvou fázou kúry je detoxikácia (zbavenie organizmu nahromadených toxických látok). Ďalej nasleduje tzv. reštrukturalizácia (ponuka všetkých zásadných živín k nastoleniu bunkovej rovnováhy).

Cena: spracovanie dotazníka je zadarmo!

Online IOMET dotazník tu.